Skip to main content

Privacybeleid

TO WASH @ bv. “Carwash Modem”, met maatschappelijke zetel te Astridlaan 119, 9500 Geraardsbergen, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0728.575.809 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.carwashmodem.be.
Astridlaan 119
9500 Geraardsbergen

054.41.65.00
info@carwashmodem.be

Carwash Modern respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die verzameld worden

TO WASH @ bv. “Carwash Modem”, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld met het oog op de facturatie van onze diensten of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Identificatiegegevens
 • Financiële en facturatiegegevens
 • Camerabeelden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carwashmodem.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking Algemene doeleinden

TO WASH@ bv. “Carwash Modem” verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de volgende doeleinden:

 • De behandeling van specifieke vragen, zowel telefonisch als per e-mail U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze facturatie en betaalsystemen Uitvoeren van marktanalyses, financieel beheer en rapportering

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door TO WASH@ bv. “Carwash Modem”. Voor andere doeleinden kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden, met name om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TO WASH@ bv. “Carwash Modem” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op toegang tot de gegevens zoals deze zijn opgenomen in onze bestanden en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Dit houdt in:

 • Recht van inzage: je kan informatie vragen over de verwerking van je persoonsgegevens en een kopie verkrijgen
 • Recht van correctie: je kan vragen je persoonsgegevens aan te passen, indien je meent dat deze onjuist zijn of niet meer actueel
 • Recht van wissing: je kan vragen je persoonsgegevens te wissen
 • Recht van beperking: je kan vragen je persoonsgegevens te beperken • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens omwille van uw specifieke situatie. Je kan steeds bezwaar uiten tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing • Recht van intrekking: indien je toestemming heeft gegeven voor de verwerking, kan je deze steeds weer intrekken
 • Recht van overdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde partij, een en ander voor zover technisch mogelijk

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan:

TO WASH@bv. “Carwash Modem”
Astridlaan 119
9500 Geraardsbergen

054.41.65.00
info@carwashmodem.be

Veiligheid en vertrouwelijkheid

TO WASH@ bv. “Carwash Modem” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

TO WASH @ bv. “Carwash Modem”
Astridlaan 119
9500 Geraardsbergen

054.41.65.00
info@carwashmodem.be